11/5-21 Bänk ME på 35% av lyftväg brett grepp

Lyftväg 26 cm kloss 9,2

20x2x20

60x1x15

100x1x6

140x1x3 kloss

160x1x1

180x1x1

185x1x0

185x1x1

190x1x0

70% av 185

130x3x20,19,17

Viltvåg 8or

110x1x8

117,5x1x8

125x1x8

132,5x1x8

Rullande hantel

25x5x10

Lutande rodd smalt grepp

30x5x10

Boxböj

120x6x10

Raka mark

130x4x10

Filip Nilsson

Nocco Mango Del Sol
Double Bite Peanut Crisp
Tyngre Linne
Tights Legend Dark Grey
Tyngre keps
8-pack magnesium klossar
Rött Gummiband
Nocco Mango Del Sol
Double Bite Peanut Crisp
Tyngre Linne
Tights Legend Dark Grey
Tyngre keps
8-pack magnesium klossar
Rött Gummiband

Liknande inlägg