2018-08-31 bänk

Bänk
20x2x20
40x2x15
50x2x10
60x5
70x5
75x13
80x10
85x3 bröt maxreps
60x9 fu
50x14 fu 

Mycket påverkad av nacke/axel/skuldra - dålig kontakt i ryggen, lös axel

JM press
4x15

Omvända flyes
4x12


T-bar rodd
5x12

Facepulls 
5x15

Stretch, massage, aktivering av rygg/axel/skuldra

Amanda Eriksson

Nocco Skumtomte
Bänkpress Test Två
Tomtegröt
Breeze Mens
Minty Chocolate
Fleece Jacket
Nocco Focus
Nocco Skumtomte
Bänkpress Test Två
Tomtegröt
Breeze Mens
Minty Chocolate
Fleece Jacket
Nocco Focus

Liknande inlägg