2018-08-31 bänk

Bänk
20x2x20
40x2x15
50x2x10
60x5
70x5
75x13
80x10
85x3 bröt maxreps
60x9 fu
50x14 fu 

Mycket påverkad av nacke/axel/skuldra - dålig kontakt i ryggen, lös axel

JM press
4x15

Omvända flyes
4x12


T-bar rodd
5x12

Facepulls 
5x15

Stretch, massage, aktivering av rygg/axel/skuldra

Amanda Eriksson

Nocco Mango Del Sol
Boxers Mens Red
Conjugate Bänk av J.E (B.T.3) e-bok
Swimsuit Speed
Tyngre keps
8-pack magnesium klossar
Rött Gummiband
Nocco Mango Del Sol
Boxers Mens Red
Conjugate Bänk av J.E (B.T.3) e-bok
Swimsuit Speed
Tyngre keps
8-pack magnesium klossar
Rött Gummiband

Liknande inlägg